Strona Główna

Udostępniam nową kompozycję na wiononczelę i fortepian Campana de cielo brillante w sekcji Kompozycje.

Posłuchajcie mojego nowego utworu wykonanego w kwietniu przez 66 puzonistów w Meksyku. Jest w sekcji multimedia pod numerem 26.

Witajcie na mojej stronie internetowej

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o partyturach, nabyć je z głosami orkiestrowymi, zamówić nową  kompozycję lub aranżację, skomunikuj się z: siwymachalica@gmail.com

Muzyka jest objawieniem większym od każdej filozofii
Ludwig van Beethoven

Kobietom i muzyce nie powinno się liczyć lat
Oliver Goldsmith, pisarz irlandzki

„Rytm jest duszą muzyki, która bez jego pulsu nie może być zrozumiana”

„Uniwersalną wartość muzyki można ocenić na podstawie tego, jak jest ona przyjęta i zrozumiana, przez audytorium nie obeznane w muzyce, i bez względu na jego kulturę, rasę i wiek”
Ryszard Siwy

Ars non habet osorem nisi ignorantem
Sztuka nie ma wrogów oprócz ignorantów

Quidquid discis, tibi discis
Czegokolwiek się uczysz, rozwijasz się

Vere scire est per causa scire
Prawdiwie wiedzieć znaczy przez przyczynę wiedzieć